Dato
3 november 1847

Regine Olsen gifter seg med sin huslærer Fritz Schlegel i Vor Frelsers Kirke i Christianshavn. Hun er 25, han er 30.Dermed har hun definitvit brutt den pakten som hennes tidligere forlovede Søren Kierkegaard mener de hadde inngått med hverandre.Han skriver i journalen sin, ikke uten bitterhet, at den piken har skaffet ham nok bryderi, og nå er hun ikke død, men lykkelig og vel gift, mens han selv den gangen han brøt pakten mellom dem, ble erklært for den nedrigste av alle skurker. Det syns han er besynderlig.Siden skal han imidlertid komme til å skrive at Schlegel i grunnen er en utmerket mann, og at i grunnen tror at Regine er ganske lykkelig med ham. Men Regine er et instrument som Schlegel ikke forstår å spille på, slår han fast. Det fins toner i henne som kun han selv kan lokke ut av henne. Og han klarer slett ikke å frigjøre seg fra henne.Fritz på sin side har et utpreget diplomatisk vesen, som loyalt og full av forståelse tar fatt på oppgaven med å elske Regine. I løpet av forlovelsestiden har de to lest høyt for hverandre av Kierkegaards skrifter. Fritz har stor interesse for litteratur og kunst, og anser Kierkegaard for en stor dikter, som kommer til å bli husket lenger enn Grundtvig. Han er stabil, harmonisk, sunn, uironisk og ikke minst tålmodig. Altså Kierkegaards totale motsetning.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Garff, J. (2005). SAK: Søren Aabye Kierkegaard : en biografi. Oslo, Press. s. 424 ogwww2.kb.dk/kultur/expo/sk-mss/tid.htm og Garff, J. (2013). Regines gåde: historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru. [København], Gad. s.19