Dato
28 september 1851

I Kristiania må kameratene Paul Botten-Hansen, Aasmund Olavson Vinje og Henrik Ibsen (som i denne sammenhengen benytter pseudonymet Brynjolf Bjarme) sende ut varsel til abonnentene til vittighetsbladet Andhrimner, som de er redakøter for, og som er inspirert av bladet Corsaren i København, om at det på grunn av laber interesse foreløpig er stopp i utgivelsen. De håper imidlertid at det kommer til å ta seg opp med abonnementstallet etter hvert som flere får vite om bladet. De satser på å være i gang igjen fra nyttår av, kan de fortelle.

De skriver:

"Til Abonnenterne.

Bladets økonomiske Stilling er Aarsag i at Andhrimner for det Første ophører med dette No. Den Opmuntring, som Bladet, trods sit ringe Abonnentantal, har fundet blandt sine Læsere, giver dog Udgiverne grundet Haab om, at det vil finde mere Indpas hos Almeenheden, saasnart den bliver nærmere kjendt med dets Indhold og Tendents, og derfor indbyde vi til nyt Abonnement paa Andhrimner, fra Nytaar af, da det atter vil begynde at udkomme som før. De forrige Abonnenter betragtes som vedblivende og tilstilles derfor Bladet, saasnart det udkommer igjen.

Udgiverne."

Sted
Korrekturlest?
Nei