Galleri

  • I Kristiania må kameratene Paul Botten-Hansen, Aasmund Olavson Vinje og Henrik Ibsen (som i denne sammenhengen benytter pseudonymet Brynjolf Bjarme) sende ut varsel til abonnentene til vittighetsbladet Andhrimner, som de er redakøter for, og som er inspirert av bladet Corsaren i København, om at det på grunn av laber interesse foreløpig er stopp i utgivelsen. De håper imidlertid at det kommer til å ta seg opp med abonnementstallet etter hvert som flere får vite om bladet. De satser på å være i gang igjen fra nyttår av, kan de fortelle.

    De skriver:

    "Til Abonnenterne.

  • Henrik Ibsen skriver fra sitt tilholdsted i Bergen til sin venn Paul Botten-Hansen i Kristiania for å høre nytt, og be ham ta vel imot en felles venn som gjerne vil treffe ham. Han lurer på om Botten-Hansen har nytt nytt skrivearbeid på gang etter Huldrebyllupet, som de har trykket i bladet sitt, Andhrimner. Selv er Ibsen svært produktiv for tiden, kan har fortelle. Det kommer nok vennen til å erfare i løpet av vinteren. Han ber også Botten-Hansen om å hilse deres felles kamerat og medredaktør Aasmund Olavsson Vinje.

  • Aasmund Olavsson Vinje sender et brev til sin venn, kritikeren Paul Botten-Hansen. Brevet inneholder et selvbiografisk fragment der han skriver om hvordan han oppfatter sitt eget tvisyn, og litt om grunntonen i sinnet. Vinje kommenterer det på sitt sedvanlige vis:

    "Du vil sjaa, at eg hever skrivit spøkjande... Eg skynar ikki, korleides nokon kann skriva um sjølve seg utan "Ironi" eller rettare Skalkeherming (Parodi).