Dato
april 1854

Lars Hertervig er student i maleri i Düsseldorf. I sine brev til velgjøreren Sundt i Stavanger klager han over at han føler seg dårlig.

I april tillater Sundt ham å avbryte studiene og reise hjem.

Hertervig er passasjer og mannskap på Sundts skonnert "Sylphiden" fra august til november.

Personer
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Holger Kofoed. Lars Hertervig. Lysets maler (1984) Gyldendal Norsk Forlag s. 45

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2016062148081