Dato
september 1856

I Bergen bestemmer guttene i Dræggens buekorps, som nå har fått Klaus Hanssen, Gerhard Armauer Hansens lillebror, som sjef, at de trenger en ny og fullstendig lovsamling på 24. paragrafer. Dessuten blir det bestemt at offiserene i korpset skal skaffe seg bånd på luene og epåletter på skuldrene. Sjefen skal ha en bredt gullbånd, kapteinen to smalere og løytnanten et smalt gullbånd rundt luen. Det blir også bestemt at det skal opprettes to ordner, bueordenen og pileordenen. I det første ordenstegnet skal det anbringes en bue i et blått felt med forgylte takker. I det andre skal det være et forgylt kors, hvis øverste del er en pilspiss.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bing, K. (1889). Guttekorpsene i Bergen. Bergen, Giertsens forlag. http://www.nb.no/nbsok/nb/657dd910c84af38e2d293d5f4c984823.nbdigital?lang=no#25