Dato
27 februar 1859

Bertha Pappenheim blir født av jødiske foreldre i Wien. Familien er svært rik, og har allerede to døtre. Det skal også komme til å bli født en bror om halvannet års tid. Bertha skal komme til å bli kjent som «Anna O.» i boken om hysteri som Sigmund Freud kommer til å utgi sammen med sin kollega Joseph Breuer i 1885. Familien hun skal vokse opp i er svært ortodoks; døtre oppdras til å gjøre seg egnet på ekteskapsmarkedet. Hun kommer til å få undervisning i broderi, engelsk, fransk og italiensk, pianospill, hesteridning og lesning av hebraiske tekster og bibeltekster. Hun kommer til å bli et livlig og energisk barn. Som voksen kommer hun til å bli aktiv sosialist, og en kjent sosialarbeider. Hun kommer også til å utgi sine egne skrifter. Men først og fremst kommer hun til å bli kjent som den hysterikeren som satte Breuer og Freud på sporet av «snakkekuren»; det som etter hvert skal bli psykoanalysen.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Borch-Jacobsen, M. (2012) Bertha Pappenheim ((1859-1936). Psychology today https://www.psychologytoday.com/blog/freuds-patients-serial/201201/bertha-pappenheim-1859-1936