Dato
1859

Johan Sebastian Welhavens kone Josephine hjelper til med å få i stand en forsoning mellom ham og Camilla Collett. Johan Sebastian selv skriver et brev til Camilla der det tydelig fremgår at han har vært fengslet av henne den gangen da de var unge, men at han aldri våget spranget, enda det et par ganger var nære på. Tvert imot kom han den gangen mer og mer inn i et bittert motsetningsforhold til hennes far og bror. Det gjaldt særlig synet på dikterkunst og politikk, og det vil i grunnen si alle de brennende spørsmål som var oppe i tida den gangen. Men nå kommer det til en avklaring mellom Camilla og Sebastian.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Myhren, D. G. (2008) Henrik Wergeland sett med søsterens, Camilla Colletts, øyne. Wergeland 2008 http://www.wergeland2008.no/wergelands-liv-og-verk/familien/henrik-wergeland-sett-med-soesterens,-camilla-colletts,-oeyne/ og Collett, C. and H. T. S. Eitrem (1912). Samlede verker mindeudgave. Kristiania, Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag.