Dato
1860

Erik Skram og hans kamerat Holger Drachmann er to gutter på tolv år som går sammen på Metropolitanskolen på Frue Plads i København. Erik er en begavet, gutt, men han trives ikke på skolen. Den nye skoleordningen fra 1850 har sørget for at det er kommet til realfag som geografi, naturhistorie og moderne språk, særlig fransk, men ikke tysk, for det hører hjemme i dansktimene i det dansk-tyske monarkiet. Dessuten har de gymnastikk, og også svømming, som imidlertid blir stoppet, da vannet i Nyhavn er så forurenset at statslegen griper inn. I de eldste klassene blir det også undervist i rifleskyting på hærens skytebaner. Og Erik er stor og sterk, så i friminuttene trives han. Da slåss guttene for ren fornøyelses skyld så blodet flyter, men når lklokken ringer og de stormer opp trappene og inn i klasserommet, er uvennskapet glemt. En natt overnatter Erik og Holger ved Kirsten Pils Kilde i Dyrehaven, like ved Dyrehavsbakken. Det er spennende. Holger er sønn av en lege som kommer fra et fattig miljø, men som har oppnådd stor anseelse, og til og med et professorat. Holger har frem til i år gått i en privat latinskole, der han har sittet ved siden av Edvard Brandes. Men nå begynner også han på Metropolitanskolen, og deler pult med Erik. Om sommeren skriver han lange og fantasifulle brev til Erik om alt det spennende han opplever.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hvidt, K. (2016). Det moderne gennembrud set igennem Erik og Amalie Skram. København, Forlaget Vandkunsten. s. 53-55