Dato
1861

I Bergen overdras Greves pigeskole til skolemannen Ole Elias Holck. Heretter skal den komme til å hete Holcks pigeskole. Det er denne skolen Amalie Alver går på. Hun er nå femten år gammel.

Sted
Korrekturlest?
Nei