Dato
1861

I Bergen har Ole Irgens, Amalie Alvers høyt elskede lærer, blitt byens første skoleinspektør. Han sørger for å få allmueskolen utbygget, slik at den oppfyller kravene fra skoleloven fra 1848. Han lager og gjennomfører også en ny undervisningsplan med historiske, geografiske og andre verdslige emner, til fortrengsel av det tidligere overveiende religiøse innhold -- til tross for protester fra flere prester. Han går også inn for flere kvinnelige lærere. Dette har også en økonomisk side: Kvinner er billigere å lønne, siden de kan bo hjemme hos foreldrene til de gifter seg.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Thrap, D. and N. Knudtzon (2013). Daniel Thraps erindringer om handelsmænd i Bergen på 1800-tallet. Oslo, Novus forl.