Image
Camilla Collett
Dato
1862

Camilla Collett utgir anonymt I de lange Nætter. Her vender hun på ny oppmerksomheten mot sine egne erfaringer: Hva betyr hennes egen bakgrunn og hennes egne kjærlighetserfaringer for forfatterskapet? Og hva betyr det for en kvinne å være forfatter?

Hun skriver ned mange intense barndomsminner fra oppveksten på prestegården på Eidsvold, og har mange betraktninger om sin egen familie, ikke minst broren Henrik Wergeland.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Collett, C. (1994). I de lange Nætter. Oslo: Gyldendal.

https://www.nb.no/items/a51f6b6fe3b1cc846fca47660129cd61?page=73&searchText=collett%20i%20de%20lange%20netter

og

http://snl.no/Camilla_Collett

og

Steinfeld, T. (1993). Kvindehjertets historie. Om Camilla Collett. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. 2.s. 280