Dato
november 1869

Georg Brandes er dette året svært opptatt av kvinnesak. Han samarbeider med Carsten Hauchs hustru Fredrikke Hauch og oversetter John Stuart Mills On the Subjection of Women (Kvindernes Underkuelse), den utkommer på dansk samme år som den engelske utgaven.

 I forordet til den danske utgaven sammenligner Brandes den vestlige kvinnens ufrie stilling med kinesernes snøring av kvinnenes føtter. Om to år kommer han til å utgi Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur. Der kommer han til å ta til orde for at den moderne skjønnlitteraturen må ta kvinners ufrie situasjon i ekteskap og samfunn opp til kritisk debatt. Han kommer til å bli bønnhørt:  I løpet av 1870- og -80-årene kommer kvinnesak og spørsmål knyttet til kvinnens plass i hjem og samfunn til å bli sentrale stridstemaer også i den skandinaviske litteraturen og samfunnsdebatten.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Brandes, G., et al. (1939). Georg og Edv. Brandes: Brevveksling med nordiske Forfattere og Videnskabsmænd. København, Gyldendal. s. 117

http://www.nb.no/nbsok/nb/aae9dc573c97f39ce541e6bfd7fc6c6b.nbdigital?lang=no#125og http://ibsen.uio.no/REGINFO_peGB.xhtml