Dato
april 1870

Hulda Bergesens to eldre søstre, som vanligvis bor med faren i Kristiania, er tilbake hos Hulda og moren på Hamar. Faren bor nå sammen med Jomfru Andersson på Sæter gård på Nordstrand. Hun skal etter hvert bli fostermor til Huldas søster Sophie. Når Sophie reiser til Amerika, skal hun også komme til å ta seg av datteren hennes.

Personer
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Obrestad, T. (1992). Hulda. Oslo, Gyldendal. s. 14

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2007112601074