Dato
1870

Arne Garborg, som nå i et par år har levd et nokså fritt liv ved Holt lærerseminar i Tvedestrand, får lærerpost i Søndeled ved Risør.

Selve læreryrket opplever Garborg som en tvang, og han trives ikke særlig godt. Derimot er han svært interessert i opplysningsarbeid, publisering og offentlig debatt. Han starter bladet Seminaristen (senare Lærer-standens avis) som han driver nesten alene til det slutter å utkomme sommeren 1873.

Bladet skal ikke være et snevert pedagogisk metodeblad, men bidra til allmenndannelse og en ny lærerrolle der skolemesteren er “en folke-lærer i og for livet” i stedet for “en abc-indbanker i kakkelovns-krogen”.

Om et par år kommer han også til å starte avisen  Tvedestrandsposten. I alle desse media publiserer Garborg artikler som blir lagt merke til og sitert i den offentlige debatten. Han skriver om pedagogikk, politikk og litteratur.

 

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei