Dato
24 februar 1871

I København blir Dansk Kvindesamfund etablert. Initiativtaker er politikeren Fredrik Bajer. Han er en ivrig talsmann for “Damernes Emancipation”, som kvindebevegelsen blir kalt. Hans kone Mathilde er aktiv i den internasjonale kvinneorganisasjonen “Comité locale de l’association internationale des femmes”, som har sin opprinnelse i Sveits, og nå i starten er foreningen en skandinavisk komité under denne, og heter “Comité local du Nord Scandinave”. Men behovet for  en dansk forening uten internasjonal tilknytning er stort, så allerede den 15. desember 1871 kommer foreningen til å få navnet Dansk Kvindesamfund, med Mathilde som den første lederen.

Foreningen er i utgangspunktet en interesseorganisasjon som blant annet skal arbiede for å skaffe kvinner kommunal valgrett, og retten og muligheten til å forsørge seg selv. Formålsparagraffen blir formulert bredt; det heter at foreningens mål er å “… hæve Kvinden i aandelig, sædelig og økonomiske henseende og saaledes tillige gøre hende til et selvstændigere og virksommere Medlem af Familie og Stat navnlig ved at aabne hende Adgang til Selverhverv.”

Det skalk vise segg at de særlig er foreningens holdning retten til å forsørge seg selv og retten til å stemme ved valg som skal bli det viktigste debattemaet nå i de første årene i foreningens liv. Det er spesielt de kvinnelige medlemmene som nøler med å gå inn for kvinners stemmerett.

Foreningen går også i gang med å få på bena en handelsskole for kvinner. Den skal komme til å åpne allerede om et års tid.

 

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hjordt-Vetlesen, I.-L. (1993). Modernitetens kvindelige tekst. Det moderne gjennembrud i Norden. Faderhuset: 1800-tallet. I.-L. Hjordt-Vetlesen and E. Andersen. København, Rosinante/Munksgaard. s. 354

og

https://danskkvindesamfund.dk/historie/