Dato
1871

Jonas Lie får dikterstipend og reiser med familien til Roma. Her skal de komme til å bli i tre år. I denne perioden skal han komme til å sende ut Fortællinger og Skildringer fra Norge (1872), Tremasteren 'Fremtiden' eller Liv nordpaa (1872) og Lodsen og hans Hustru (1874). Disse bøkene inngår tydelig i Lies litterære program fra denne tiden: å gi poetiske bilder av norsk folkeliv fra ulike landsdeler.

Lie er klar over at hans bøker, estetisk sett, i Danmark kun kan kalles petitesser, men for forfatteren selv er det viktig å gi poetiske utskjæringer av den norske virkeligheten. Når dette er gjort og publikum er oppdratt, kan man i Norge produsere annen litteratur, av den type man finner i de i "Kulturen mange hundrede Aar ældre Lande udenfor Norge", mener han.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Jonas_Lie_-_1