Dato
18 januar 1871

Tyskland erklærer seg som samlet til ett rike. Kong Ludvig II av Bayern har sendt et brev der han ber den prøyssiske kong Wilhelm om å stille seg i spissen for et samlet tysk rike. Wilhelm går med på å stille som tysk keiser. En improvisert seremoni blir gjort i stand i speilsalen i Versailes utenfor Paris, hvor de tyske styrkene har hatt sitt hovedkvarter i slottet under beleiringen av Paris. Her blir Wilhelm i dag proklamert som keiser.

Korrekturlest?
Nei