Image
Kitty Kielland
Dato
1875

Kitty Kielland flytter til München, hvor hun skal komme til å oppholde seg frem til 1878. I München deler hun leilighet med Hariet Backer. Hun har ingen fast lærer, men blir korrigert av den franskpåvirkede realisten, dyre- og landskapsmaleren H. Baisch.

Imidlertid blir den unge og begavede Eilif Peterssen hennes viktigste lærer i München-årene. Av ham lærer hun en friere penselføring, som hun skal videreutvikle under innflytelse fra fransk maleri.

Korrekturlest?
Nei