Dato
desember 1877

Camilla Collett utgir essaysamlingen  Fra de stummes leir, som inkluderer det lange essayet "Kvinden i litteraturen". Her bruker Collett for første gang benytter termen feminisme.

Hun utvikler en alternativ litteraturkritikk og en alternativ litteraturhistorie som svar på Georg Brandes banebrytende Hovedstrømninger i det 19. Aarhundredes Litteratur (1872 - 1875).

Camilla har et ambivalent forhold til Brandes.

Sted
Korrekturlest?
Nei