Dato
1882

Arne Garborg søker om reisestipendium fra Stortinget, men får avslag. Han regnes som en farlig mann.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://snl.no/Arne_Garborg