Dato
1882

Harald Høffding utgir denne høsten sin store bok om psykologi. Dens hovedtanke dreier seg om at sjelslivets måte å virke på handler om syntese og sammenfatning. Han undersøker bevissthetslivets overgang til det ubevisste, og det motsatte, det oppvåking fra dette. Han behandler emner som erindring, sammenlikning, sorg, tvil, beslutning. Han opererer med treenigheten erkjennelse, følelse, vilje. Følelsene er viljens symptomer, erkjennelsen er først den tjener, senere kanskje dens herre.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Høffding, H. (1928). Erindringer. København, Gyldendal. s.106 http://www.nb.no/nbsok/nb/577ed70daf887dbb3b32d24fed76394b.nbdigital?lang=no#109