Dato
juli 1882

Georg Brandes aksepterer et privat tilbud om årlig understøttelse på 4000 kr i ti år for å komme tilbake til København og gi forelesninger.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter. http://ibsen.uio.no/REGINFO_peGB.xhtml?bokstav=B