Fra dato

Til dato

 • Bertha Pappenheim blir innlagt på sanatoriet Bellevue i Kreuzlingen. Hun er slett ikke helbredet for sine hysteriske lidelser, slik hennes lege Breuer påstår; hun skal komme til å bli her i fire måneder. Symptomene hennes er omtrent de samme som før ved innleggelsen, og når hun utskrives i oktober, kommer hun heller ikke til å være helbredet. I tillegg til sin avhengighet av chloral, som hun får for å roe seg ned og få sove, er hun nå blitt avhengig av morfin, som Breuer har forordnet for å dempe nervesmerter hun har i ansiktet.

 • Edvard Munch er atten år gammel, og denne sommeren er han konstant på ferieopphold borte fra familien i Kristiania. Han skriver heller sjelden hjem, og det frustrerer tante Karen, som så gjerne skulle ha hørt nytt fra ham, og tenker mye på hvordan han har det. det er viktig for henne at nevøen oppfører seg ordentlig, og ser sikkelig ut i tøyet. Hun er bekymret for at han nok kunne trenge en ny dress, og hun vil gjerne sen deham penger, men dessverre har hun ikke så mye å rutte med.

 • Bjørnstjerne Bjørnson skriver til Amalie Müller. Han syns hun er herlig og vakker og god. Og han gir henne råd i forhold til Arne Garborg, som hun har skrevet til ham om. Han syns hun skal tilby seg fra sitt rene hjerte å bli Garborgs venn.

  Bjørnson setter stor pris på brevene hennes. Hun skriver ikke bare pludreri og småsnakk, forklarer han.

 • Edvard Brandes er med Frits og Ingeborg Thaulow på båtseilas i seilbåten til Skagen. De reiser til og tilbringer tid i Edvards sommerhus, og også i Skagen, der de besøker Krøyer og Ancher, og dessuten Drachmann, som Ingeborg er svak for.

 • Edvard Munchs søstre Laura og Inger er i Vår Frelsers kirke i Kristiania og overværer misjonæren Lars Skrefsruds ordinasjon.

  Skrefsrud har draget på kvinnene i forsamlingen. Han er tidligere straffange, og reiser alltid sammen med sin medarbeiders kone, fru Børresen, og hennes to døtre. Det går mange rykter om dette, men familien Munch tar dem varmt i forsvar.

 • Edvard Brandes er med Frits og Ingeborg Thaulow på båtseilas i seilbåten til Skagen. De reiser til og tilbringer tid i Edvards sommerhus, og også i Skagen, der de besøker Krøyer og Ancher, og dessuten Drachmann, som Ingeborg er svak for.

 • Georg Brandes aksepterer et privat tilbud om årlig understøttelse på 4000 kr i ti år for å komme tilbake til København og gi forelesninger.

 • Holger Drachmann er på besøk hos Bjørnsons på Aulestad, og med på dikterfesten. Han skriver senere i et brev til Georg Brandes at man i Norge stiller seg skeptiske til Edvard Brandes sinnelag, hans tirrende vesen, hans blaserte språk, hans kynisme og hans måte å omgås damer på. Han har etter nordmennenes syn både noe dårlig fransk og noe dårlig jødisk i seg.

 • Amalie Müller står på reisefot til Bergen, og planlegger hvordan hun skal få møtt Erik Skram i hemmelighet før avreise. Planen er at det kan skje hos Olaf Thommesen.

 • Friedrich Nietzsche skriver et lykkelig brev til Lou Salomé der han gir uttrykk for glad det gjør ham at hun nå har lovet ham at de kan møtes til uroppførelsen av Wagners Parsifal under Wagner-festspillene i Bayreuth denne sommeren. Det er den vakreste gaven hun kunne gitt ham understreker han, den betyr at han nå ikke kommer til å være ensom lenger, men lære å være menneske. På dette punktet har han fortsatt så å si alt igjen å lære, betror han henne.

 • Sigurd Ibsen tar den juridiske doktorgrad ved universitetet i Roma

 • Alexander Kiellands datter Else blir født. Romanen Skipper Worse kommer ut samt Garman & Worse, Skuepsil i fire akter (sammen med Edvard Brandes).

 • Edvard Brandes skriver et av mange brev til Nini Gad, som er Frits Thaulows søster, og gift med Ingeborg Thaulows bror Theodor: "Frits, Frue og Kielland havde tilbragt nogle Dage her hos mig. De kom fra den farlige Ven, fra Skagen, hvor hele Selskabet - Fruen undtagen - havde været fulde som Alker - () Kun Frits var i lysende Flammer over de Helsingørske Skjønheder, og han satte dem ikke ringere i Brand. Saadant Hjerteknuseri har jeg aldrig set Magen til, hele Marienlyst laa for hans Fødder, naar han trak op.

 • Vincent van Gogh skriver et brev til sin bror Theo. Theo har sendt ham penger, det er han som i hovedsak finansierer brorens liv. Vincent har nettopp vært veldig syk, og i morgen skal han inn på sykehuset igjen.

 • Alexander Kielland skriver til Bjørnson fra København. Beate har nettopp født en datter, og han selv legger på seg og syns det danske har for lite futt i seg.Men datteren har gått ned i vekt siden fødselen, og er visst ikke helt frisk. Han kunne ønske han kunne komme på jubileet på Aulestad, og planlegger faktisk en tur til Norge hvis Beate kommer til hektene igjen, men den må bli til Stavanger. Han planlegger nemlig å bygge seg et hus der, og flytte dit kommende vår. Han lurer på hva Bjørnson synes om hans roman Skipper Worse.