Dato
4 juli 1882

Sigurd Ibsen tar den juridiske doktorgrad ved universitetet i Roma

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

de Figueiredo, I. (2007). Henrik Ibsen. Masken. Oslo: Aschehoug. s. 528