Dato
juli 1882

Edvard Munchs søstre Laura og Inger er i Vår Frelsers kirke i Kristiania og overværer misjonæren Lars Skrefsruds ordinasjon.

Skrefsrud har draget på kvinnene i forsamlingen. Han er tidligere straffange, og reiser alltid sammen med sin medarbeiders kone, fru Børresen, og hennes to døtre. Det går mange rykter om dette, men familien Munch tar dem varmt i forsvar.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lande, M. (1992). - for aldrig meer at skilles - : fra Edvard Munchs barndom og ungdom i Christiania. [Oslo],s 77 og 96

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070306067