Image
Edvard Brandes
Dato
6 juli 1882

Edvard Brandes skriver et av mange brev til Nini Gad, som er Frits Thaulows søster, og gift med Ingeborg Thaulows bror Theodor:

"Frits, Frue og Kielland havde tilbragt nogle Dage her hos mig. De kom fra den farlige Ven, fra Skagen, hvor hele Selskabet - Fruen undtagen - havde været fulde som Alker - () Kun Frits var i lysende Flammer over de Helsingørske Skjønheder, og han satte dem ikke ringere i Brand. Saadant Hjerteknuseri har jeg aldrig set Magen til, hele Marienlyst laa for hans Fødder, naar han trak op.

Det var den ægte Tahulowske Vaabenart, for hvilken Løver springe og Hjærter staa i Brand. Imedens passiarede Fruen og jeg om alskens. Vi var alle tre i Fredriksberg og saa Slottet; da vi bagefter nød Naturen liggende i Græsset, faldt deres Broder i Søvn og akkompagnerede i længre Tid Fru Ingeborgs og min Samtale med dumpe Obotoner fra hans velsignede, krøllede Hoved."

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Poulsson, V., et al. (2007). Thaulow i Kragerø. Kragerø, Berg-Kragerø museum. s. 18.