Image
Olaus Arveesn, 1903
Dato
21 desember 1883

Olaus Arvesen trykker en artikkel som angriper John Paulsens nøkkelroman Moderne damer, i Oplandenens avis, som han grunnla i 1872.

Artikkelen anklager John Paulsen for å ha brukt en modell alle kjenner og svertet henne til:

"Vi tror ikke Forfatterens navn i Lengden vil have godt av denne Trafik."

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalie til Vilhelmine Ullmann 21 des. 1883. Fra Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724010