Dato
1883

Jonas Lie utgir den sosiale romanen Livsslaven, med handling fra Kristianias østkant. Den blir oppfattet som naturalistisk diktning. I en artikkel i Nyt Tidsskrift samme år blir Lie innlemmet i de modernes rekker: Livsslaven viste det nyes fullstændige gjennembrud. Alle forstod efter denne, at Jonas Lie nu kjæmpede i de samme fremskridtets rækker, som Bjørnson, Ibsen og Alexander Kielland." Samme år kommer også Familjen paa Gilje. Et Interieur fra Firtiaarene. Boken får velvillig mottakelse, bare Alexander Kielland finner at Lie ikke har hatt mot nok i fremstillingen av de forstumpede embetsmenn, men nøyd seg med å lage en nydelig roman om ingenting". Familjen paa Gilje skal komme til å bli et hovedverk i norsk romandiktning, rost for sin menneskeskildring og det kulturhistoriske miljøbildet.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

https://nbl.snl.no/Jonas_Lie_-_1