Image
Camilla Collett
Dato
15 mai 1885

Camilla Colletts essaysamling Mod Strømmen. Ny Række anmeldes av signaturen C. M. (Carl Adolph Michelsen i den danske Dags-Avisen nr. 2332 i København. Michelsen skriver i sin anmeldelse bl.a.: «Ikke blot saadanne Bornertheder, som naar det medicinske Fakultet i Kristiania erklærer Kvinder for uskikkede til Lægekald, fylder hendes Sjæl med retfærdig Harme, men enhver Spydighed af en Schopenhauer, en Bischer, ikke at tale om en Alex. Dumas´ Brutalitet, bringer hende til at skumme af Harme

Fru Collet fører os, gennem disse Skildringer af Lokaliteter, Sjælstilstande, gamle Tomter, Indtryk efter Læsning af andre Forfattere, fra Monte Pincio til Eidsvold, fra Paris til Rosenborg Have. Snart vender hun sig harmfuld mod ny Literatur og ny Samfundsforhold, dem, hun lige saa lidt som Vivisektionen forstaar, snart dvæler hun vemodig ved Barndomsindtryk, snart føler hun med Bitterhed den ufortjente Tilsidesættelse, hun har været Genstand for, men opfordrer sig selv til at holde Modet oppe i den Kamp, hun fører, Kampen for Kvindernes Ligeberettigelse».

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bjørg Dale, S. and W. Mette Refslund (2013). "Camilla Colletts brev til Amalie Skram." Edda 100(04): 340-352.