Image
Henrik Ibsen ca 1880
Dato
6 oktober 1885

Henrik Ibsen, som sammen med sin Suzannah har oppholdt seg i København noen dager, og som nå snart er på vei tilbake til Tyskland, er blitt kontaktet av det norske Studentersamfundet ved dets leder Lorentz Dieterichson. Studentene ønsker å lage en markering for å hylle ham. Men det vil ikke Ibsen ha noe av. Han føler seg ikke i slekt med studenter under Dietrichsons ledelse, skriver han i et nokså biskt brev.  Han skriver:
"Dit Referat af mit Afslag har været ufuldstændigt. Jeg ytrede blandt andet: Ønsker ikke Studenterjubel i Anledning min Afreise. Min Hjertensmening var: Med et Studentersamfund under Din Ledelse føler jeg mig ikke i Slægt. Meddel Studenterne dette.

Henrik Ibsen"

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde