Dato
1887

Arne Garborg, som er Amalies gode venn og fortrolige, både i private og litterære spørsmål, provoserer detgode borgerskap i Kristiania. Han mister stillingen sin som statsrevisor.

Reaksjonen på forfatterskapet hans melder seg i politikk og åndsliv; han er for radikal. Dette er straffen for de engasjerte innleggene han har hatt i debattene om romanene til Hans Jæger, Christian Krohg, og om Alexander Kiellands diktergasje.

Hans roman Mandfolk, som blant annet åpent handler om seksuelle spørsmål, har også vært for sterk kost for mange.

Den nye, radikale regjeringen med Johan Sverdrup i spissen, som han hadde hatt store forventninger til, blir en skuffelse for Garborg. Det skal ha komme til å gi uttrykk for i skuespillet Uforsonlige, som kommer om et års tid.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Amalies brev til Arne Garborg 9. sept. 1887. Fra Garton, J., Ed. (2005). Amalie Skram. Brevveksling med andre nordiske forfattere. København, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014021724010

og

http://snl.no/Arne_GarborgogArne Garborg. (ca 1890)