Image
Hans Jæger
Dato
20 juni 1887

Hans Jæger dømmes i byretten i Kristiania til 150 dagers arrest og en bot på 1600 kroner for å ha distribuert sin bok om Kristianiabohemen under dekke av tittelen Julefortællinger i Sverige. Boten er åtte ganger høyere enn hva Christian Krohg har blitt i lagt i forbindelse med rettssaken om Albertine-boken. Og fengselsstraffen er mer enn dobbelt så lang som forrige gang.

Jæger appellerer dommen straks til Høyesterett.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bjørnstad, K. (2003). Jæger: en rekonstruksjon. Oslo: Aschehoug. s. 377