Dato
28 juni 1888

Hans Jæger gjør et mislykket forsøk på å besøke Oda Engelhart på Hvitsten, der hun er på familiens sommerhus Rammebråten. Han beskriver dagen slik i boka Syk kjærlihet:

"Dagen efter (Thorsda 28de Juni 88).

Klokken er toll, toge stanser ve Vestby station og jei stiger ut og gaar rask opover de solbeskinnete bakker til Vestby kirke... Bratte er de disse bakkerne, men det gjør mei ikke træt, bryste løfter sei saa lett og saa fritt, det kjennes som en nydelse aa faa bruke noen ialfall af alle de kræfter jei har - saa full a kraft har jei aldri følt mei i mit liv...

Ovenfor kirken gaar vejen op gjennem noe løvskov... saa svalt og kjøli er det derinne under løve paa den solplettede vej — aah! her ville jei møte henne!...

Men det gjør jei naturlivis ikke.

Saa er jei paa højden. Flat og hvit af støv, uten træ eller skygge slæper vejen sei bortover i solskinne, gjennem innmark og utmark om hverandre, ikke et menneske er aa se — og uroli og nervøs vandrer jei afsted. For hver bugtning vejen gjør haaper jei at naa, naar jei kommer bort i svingen der — da skal jei faa se henne! Men hver gang blir jei skuffet, og videre og videre vandrer jei, mens uroen og nervøsiteten stiger.

Tilslut staar jei paa højden over Hvidsteen og ser ut over fjoren, og har ennu ikke møtt henne — hva skal jei gjøre? Ikke tør jei gaa ned gjennem byn og bortover til der hvor hun bor, det har hun sagt jei ikke maa, jei kunne bli set a noen som kjenner mei... Og ikke tør jei ta gjennem skoven over aasen der tilhøjre — for imens kan jo hun komme den anden vej...

Jei sætter mei ned paa en sten ve siden a vejen, syk a længsel, og venter. Længe blir jei sittende der uten at hun kommer — saa rejser jei mei og gaar tilbake den vejen jei kom. Langsomt gaar jei, og venner mei nervøst for hvert andet skritt, for aa se om hun ikke kommer efter; men hun kommer ikke, og tilslut staar jei igjen ve Vestby kirke. Saa venner jei og gaar samme vej tilbake anden gang.

Bloe brænner i feber da jei igjen staar paa højden over Hvidtsteen og stirrer ut over fjoren — og da jei igjen sætter mei ned paa stenen ve siden a vejen for aa vente, brister jei i nervøs graat. Men saa springer jei op: jei aarker ikke mere, det faar gaa som det vil, men jei maa forsøke aa komme henne nærmere — og afsted sætter jei, inn i skoven, opover aasen, og nedover igjen paa maafaa, til jei faar se vejen som fører bortover til der hvor hun bor. Jei tør ikke gaa ned paa den for ikke aa bli set, og saa sniger jei mei afsted mellem træerne i skovkanten langs vejen, intil jei stanser bak noen busker like ve vejkanten og har husene foran mei, bare me vejen mellem dem og mei.

Det hvite huse som ligger paa nedsiden a den grønne bakken, me façaden op mot mei, og ser ut som hovedbygningen, vét jei er bare kjøkken og barnekammer og pikekammer. Men i det lille rø huse som ligger opover paa højre side a græsbakken, me gavlen mot vejen — dér inne har hun og søsteren hver sit lite værelse her i den øvre enden, og i den nedre ligger havestuen me utsigt over søen, hvor de holler til om dagen - der inne sitter hun vel naa!...

— og tydeli ser jei den for mei igjen denne havestuen me pejs i det ene hjørne, som jei husker saa gott fra for to aar siden — og henne ser jei sittende i den sorte lænestolen foran pejsen, hode lænet bakover, hensunket i tanker, og mit hjerte banker volsomt ve aa vite henne saa nær — aah! om hun naa ville komme ut saa jei kunne plystre paa henne og faa henne herop!...

Men længe blir jei staaende der me bankende hjerte og vente — ikke et menneske viser sei. Saa sniger jei mei forpint et stykke videre bort, springer over vejen og ned gjennem skoven til jei er kommen nedenfor det rø huse, og kryper saa frem og blir liggende der og stirre bort paa den aapne døren inn til havestuen — derinne hvor jei tror at hun er...

— herregud, om hun bare ville komme ut paa trappen!

Om litt kommer, ikke hun, men en tjenestepike ut og gaar roli ned a trappen og ned til det hvite huse og inn der. Men siden viser sei ingen mors sjæl mer. Jei ligger der og venter og venter, huse er som utdødd, alting er saa tomt og stille, bare insekterne summer omkring i den døde luft... Hvor kan de være henne, hun og hennes søster og barna?! de kan da ikke sitte inne hele dagen — aa herregud, om hun ville komme...

og jei brister igjen i nervøs graat og blir liggende der og stirre og graate, og graate og stirre op paa den aapne døren hvor jei tror at hun maa være innenfor...

Minst en time maa være gaat og ennu ligger jei der, saa fortvilet og ulykkeli at jei vet ikke mere hva — saa pludseli faller det mei inn, at naturlivis er hun gaat den andre vejen op for aa møte mei, vi har omgaats paa vejen — og naa gaar hun deroppe og finner mei ikke. Og angest griper mei ve tanken paa hva hun vil føle ve aa gaa deroppe forgjæves — og syk og beklemt kryper jei tilbake, inn i skoven, og sætter saa paa sprang, og stanser ikke før jei igjen staar oppe paa højden over Hvidtsteen. Et øjeblik blir jei staaende der og spejde nedover vejen som fører ned til byn; men da ingenting er aa se venner jei rask og gaar tilbake mot Vestby — hun maa være innenfor! aah, denne gangen træffer jei henne...

Men jei træffer henne ikke, og ve kirken venne rjei igjen og gaar tilbake...

For tredje gang sitter jei saa paa den stenen ve siden a vejen og stirrer utover fjoren. Dagen hæller, skyggerne begynner aa bli lange, og alting er saa uendeli haapløst og sørgeli. Og pludseli føler jei det som at dette me henne bare er drøm og inbilning, en dejli drøm, som jei naa er glid ut a, og snart vaagner jei op til en skrækkeli virkelihet!... Forgjæves sier jei mei sell at dette er jo bare noe sludder, og kniper mei haart i laare for aa overbevise mei om at jei er vaaken; men det hjælper ikke, jei blir sittende der me en uhyggeli fornemmelse af at alting gaar ikke rigti til, og sveden bryter koll frem paa pannen... Og denne dødningeagtie stilhet omkring mei, me insekterne summende om i den døde luft — pludseli slaar den mei med rædsel, og en forfærdeli angest tar mei for aa være alene — et menneske! et menneske! jei maa se et menneske!

— og op springer jei, skjælvende i alle lemmer og skynner mei afsted inover mot Vestby.

Men angesten stiger efter hvert som jei gaar, haarene rejser sei paa mit hode, hvert øjeblik maa jei venne mei, for der er noen bak mei som vil falle mei i ryggen...

— Men dette er jo væv! sier jei til mei sell — her er jo ingenting aa være ræd for! og me volsom anstrængelse tvinger jei mei til aa gaa langsomt og ikke se mei tilbake. Men haarene stritter i rædsel paa mit hode, det er en fortvilet kamp jei maa kjæmpe mens jei gaar der, og angesten stiger og stiger — og tilslut kan jei ikke mer, jei griper flukten og sætter afsted i vilt løp bortover vejen, me min skygge foran mei i den rødlie aftensol; løper og løper som det gjæller live, intil jei svinger inn i det lille skovholte ovenfor kirken. Der stopper jei me ét braatt op og synker graatende ned ve siden a vejen. Men bare et øjeblik — for saa er rædselen over mei igjen, og jei farer op som et jaget dyr og styrter videre, afsted nedover alle bakkerne, og stanser ikke før jei er ve stationen.

— Naar gaar toge til Kristiania? spør jei stationsmesteren.

— Om halanden time.

Jei synker ned paa en bænk og blir sittende der sammensunket, me en følelse af fulstændi idioti. Men rædselen er borte, her er jo mennesker, en liten gut og en liten pike løper omkring paa platformen og leker — nej, jei er ikke ræd mere...

Om litt ruller et tog inn paa stationen, det gaar i retning mot Kristiania — og jei faar pludseli den idé at stationsmesteren har villet narre mei. En konduktør gaar langs vognene og roper: «Vestby! Vestby!» jei stanser ham op og spør om ikke dette er tog til Kristiania? — «Vi kommer jo fra Kristiania!» svarer han grættent og foragteli og gaar videre, ropende sit «Vestby! Vestby!» — Saa skjønner jei at alting maa ha vent sei for mei, og forsøker aa orientere mei igjen. Men jei aarker det ikke, jei synker matt ned paa bænken igjen, og det hele er mei aldeles likegyldi... alt er jo forbi allikevel! om jei blir sittende hér eller dér kan jo være mei ganske det samme — og sløv blir jei sittende der og stirre ut i luften uten aa vente...

Endeli kommer Kristiania-toge, og jei stiger inn og kommer til byn og skynner mei op til Gravesen. Der finner jei Schander og Gaarder sittende ve en pjolter; de har penge, jei faar ossaa pjolter, saameget jei vil ha — og klokken toll kommer jei stødende drukken hjem sammen me Gaarder, kaster mei paa den oppredde sofan, og faller næsten øjeblikkeli i en dyp søvn... "

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris.

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb