Dato
31 mai 1888

Oda Engelhart skriver til Hans Jæger.

I boken Syk Kjærlighet beskriver Jæger brevet slik:

"Sex dage senere (Thorsda 31te mai 88).

BREV FRA VERA

Thorsda aften. Alfa.

Nej hva skal jei ialverden gjøre me Dem — hva skal jei gjøre som saa forfærdeli gjerne ville gjøre Dem noe gott — ossaa har jei bare gjort Dem vont istedenfor — kjære min egen ven — nej jei er for bedrøvet — jei og en Franskmann, en simpel ruter, sitter alene heroppe i salonen, han byr mei uafbrutt de yndiste ting, liqueurer og gud vet hva for noe — naa ryster jei bare paa hode, for «non merci monsieur!» har jei alt sagt hundrede ganger — huf naa spiller de paa saant trækspil ute paa dække, pokker ta dem! — og til og me en rigti sørgeli vals. Aa gid gid jei visste akkurat hvor Di var henne og hva Di gjore naa! mon Di sitter paa Neel me en saan schwær en... eller er Di hjemme i Deres eget lille værelse og ligger paa den sengen som jei ikke burte ligget paa — eller hvor er Di? — Hvis jei mister Dem Hans Jæger, saa kan jei ikke greje mei — herregud forsøk, vil Di det? Forsøk og kom hjem, opgi det ikke aldeles — synes Di ikke Di er mest min da? Min gut er Di, min stakkars kjære gut som har hat det saa vont bestandi — kan Di ikke komme hjem til mei og gaa etter mei i alle dørene ut og inn hele dagen, saa skal jei være saa gla i Dem, og være væmmeli af og til naturligvis — saa skal De faa en liten seng, ikke ve siden a min, ossaa skal Di faa det baade vont og gott — saa! — Gud give Di rikti forsto hvor jei mener dette — gjør det Di! Kan Di ikke skjønne at det iallefall er et forsøk vært — Di maa inrømme at jei er den eneste som kjenner Dem det minste; det er ikke tale om andet enn at jei kjenner Dem — hva intryk skulle det gjøre paa mei, de fæle tingene som Di maatte skrive hvis Di skrev den bogen Deres! om Di har gjort saan eller saan me de Boulevard-pigerne som Di ikke elsker noe, eller tænkt og følt tilhelvedesting — det kan da umuli ha noen betydning længer for mei, ikke sant? — For hva Di enn naa kunne fortælle mei saa ville jei allikevel ha det samme intryk a Dem — husk paa at det er mei som kjenner Dem.

Kanskje alt dette som jei skriver er bare noe sludder — men det som er meningen min er, aa gripe efter Dem for siste gang af al min kraft, for naa gjæller det! — baaten glier sagte videre og videre, for hvert bogstav jei skriver blir afstannen større — kjære kjære kjære, hvis jei bare hadde Dem her naa, skulle jei holle fast i Dem me tusen krokete lillefingre til Di lofte alt hva jei ville — min egen kjære kjære ven.

Siden jei la mei Thorsda aften har jei ikke set dagens lys før naa Sønda midda klokken 2, næsten ve Christianssand. Vi har nemli hat fælt vejr. Det første jei altsaa gjør, er naturlivis aa skrive til Dem; fingrene er jo litt rare og kalle, men det gaar vel. Jei er nemli pludseli naa i gott humør — det er for komisk: jei sat ute paa dække og saa paa en ong dame «2 aar yngre enn Kittur» — hun hadde et lite barn me sei som er et aar, sell er hun blek, gaar i sorg, har taaleli pen figur, er tysk-fransk, snakker italiensk og litt norsk — pludseli falt det mei inn om Di ville like henne bedre enn mei som sitter ute paa dække paa en stor høj kasse me en vrang forværks-kaape paa mei, me skinne ut, det ene bene oppaa en stol, og det andet dinglenes me en blaa strømpe, frysenes saa jei er ganske rø i ansikte, og litt «gla» etter en dram som jei tok mei paa fastenes idag — liker Di henne bedre? — Naa har jei ligget paa bunden af en køje i 2½ døgn og tænkt paa Dem og snakket til Dem, og graat og drømt om Dem, kjære brysomme Dem, alting har vært Dem — aa saa bedrøvet jei har vært. Hør naa gutten min, det kan jei jo gjerne kalle Dem ikke sant — ikke bli borte for mei! sæt glasplatene inn i hode igjen og grej dette — kom hjem til mei, Di vet jo det er bedre ikke sant? Jei skal gjøre alt hva Di vil for Dem — ossaa maa jei ha hjælp a Dem ossaa, jei trænger saa til Dem. Har jei bett nok naa?

Skriv til mei akkurat hvordan Di har det — det maa Di.

Husk paa stakkars mei. Vera. "

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1893). Syk kjærlihet : roman. Paris. s. 55-57

https://no.wikisource.org/wiki/Syk_kj%C3%A6rlihet/XXIIIb