Dato
1889

Sigmund Freud reiser denne sommeren til Frankrike for å studere hypnose i noen uker under legen Hippolyte Bernheim i Nancy. Han skriver en rekke brev hjem til sin svigerinne Minna Bernays om hvordan han kjeder seg, og om hvor ensom han føler seg. Men han forteller ikke mye om sitt faglige virke på reisen.

Det skal siden vise seg at denne reisen markerer et viktig skille i utviklingen av Freuds tenking, hvor han tar et par skritt vekk fra den franske legen Charcots ideer om at hypnose er en sykelig tilstand som man settes i på kunstig vis, og som handler om handler om hysteriske kvinners uliek kroppsdeler, som eggstokkene.

Bernheim på sin side mener at hypnose er et tegn på at alle mennesker har evnen til å la seg bevege over i en hypnotisk tilstand. For Bernheim er altså ikke hypnose noe som kun henger sammen med hysteri, det dreier seg mer om en generell evne til suggesjon. Det er denne innsikten som etter hvert skal komme til å bli utivklet av Freud til tanken om overføring. Han skal komme til å oversette to av Bernheims skrifter til tysk.

Sted
Korrekturlest?
Nei