Dato
19 november 1889

I Kristiania holder legen Edvard Bull, som skal komme til å bli Henrik Ibsens livlege mot slutten av dikterens liv, et foredrag i Norsk Kvindesags-Forening rundt temaet kvinnelig hysteri. Han er av de som mener at det ikke bare er kvinnens biologi og seksualitet som utløse hysteriske tilstander, men også mer kompliserte psykiske årsaker.

Han mener at nervesystemet til hysterikeren befinner seg i en tilstand av forhøyet irritabilitet.

Han skriver: «Gemyttet og viljen hos hysterikeren [er] avvikende, hvilket innebærer at hysterikere kan være lunefulle og uberegnelige i sine stemninger, ømtålelige overfor inntrykk, bruser let op eller bliver overmodige og kaade», de «svinger mellem dyb Nedtrykthed og Overspændthed, snart ‹himmelhoch jauchzend›, snart ‹zum Tode betrübt›». Hysterikeren kan slik være en plage for seg selv og andre, ha heftige antipatier og sympatier: «De er fulde af Egenheter; deres Smag er bizar, med Væmmelse og Modbydelighed for visse Ting og omvendt overdreven Forkjærlighed for andre».

Kvindesags-Foreningen sørger for at foredraget blir utgitt som pamflett.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bull, E. (1889). Om hysteri : foredrag i Norsk kvindesagsforening den 19de november 1889. Kristiania, Aschehoug. og

http://ibsen.uio.no/DRINNLKOMPLETT_HG%7CHG_innl.xhtml?soketreff=Ja&sokeord=Funn&treffside=0&filnavn=HG_innl.xml#pb0