Dato
6 februar 1890

Henrik Ibsen skriver til Emilie Bardach og gjør det klart at han ikke er i stand til å besvare brevene hennes, og at det nå må være mindre kontakt mellom dem. Han er i alle fall ingen brevskriver, og hun er ung og har andre ting å tenke på. Hun som er så fintfølende og dyptfølende forstår ham sikkert.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter. http://ibsen.uio.no/BREV_1890-1905ht|B18900206EBa.xhtml