Dato
25 november 1891

Henrik Ibsen er i Kristiania og har invitert Laura Kieler, som han ble kjent med i København i 1870, på middag. De to har mye å snakke sammen om.

Laura har vokst opp på Steinkjer fra 1853, som datter av fogden . Allerede 20 år gammel utga hun Brands Døtre, et Livsbillede af Lili (1869), som var påvirket av Ibsen. Året etter ble hun kjent med Ibsen i København, hvor hun har bodd siden 872.

Ibsens kjælenavn på henne er  «Lerkefuglen».

I 1873 giftet Laura seg med Victor Kieler, overlærer ved Fredereiksborg lærde skole,  I 1876 pådro Victor seg tuberkulose, og Laura Kieler tok, uten at mannen visste om det, opp et lån for å finansiere rekonvalsensen han. Etter hvert fikk hun  problemer med kreditorene. Det er denne historien som kommer til å bli forelegget for , og hennes historie var det faktiske forelegget for Ibsens skuespill Et dukkehjem. 

Kielers romaner André fra Kautokejno (1879) og Laurekas Korhoinen (1881) har motiv fra Nord-Norge, men senere skrev hun for det meste om danske emner. Hun var særlig opptatt av danskenes situasjon i Sønderjylland. Min Broder Amtmanden utkom i 1882, og skuespillet Mænd af ære (1890) har vært innspill i sedelighetsdebatten.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Oslo, U. i. Henrik Ibsens skrifter.

http://ibsen.uio.no/BREV_1890-1905ht|B18911124LK.xhtml