Image
Hans Jæger
Dato
1892

Hans Jæger får jobb i en liten bod på Boulevard de Italiens i Paris, hvor han selger forsikringer for The New York Life Insurance Company. Her møter han en annen ansatt, dansken Jean Jacques Ipsen, som introduserer ham for anarkistisk litteratur. Jæger skal aldri komme til å delta i noen organisert anarkistisk virksomhet, men han diskuterer flittig og gjerne anarkitsisk filosofi, og ulike former for revolusjon, både med og uten våpen.

Han lager også et system for veddeløpspill, og har som mål å skaffe 3 millioner kroner. Han har regnet seg frem til at det er alt som trengs for å skape revolusjon i Norge. Den andre planen er å grunnlegge en anarkistisk koloni i Patagonia, der skandinavere og indianere sammen skal danne et fritt samfunn.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei