Image
Knut Hamsun
Dato
1892

Den tyske kritikeren Felix Holländer utgir en ironisk artikkel der han kommenterer den merkverdige likheten mellom Hamsun og andre forfattere, bl.a. Dostojevkij. Men han bruker ikke ordet plagiat. Artikkelen blir oppfattet såvidt kritisk at forlaget kutter videre samarbeid med Hamsun.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lunden, E. (2008). Modernisme eller litterær populisme?: eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun. Oslo, Aschehoug. s. 23