Dato
1893

Alexander Kielland skriver en aritkkel om Lars Hertervig i Dagbladet, hvor han tolker Hertervigs motiv treet som maleren selv.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

http://www.museumstavanger.no/museene/stavanger-kunstmuseum/samlingene/lars-hertervig/biografi/