Dato
1893

Johan Roede organiserer en kunstutstilling med Gauguin og Van Gogh i København

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Buchhart, D., et al. (2009). Edvard Munch and Denmark: essays. Ostfildern, Hatje Cantz Verlag. s. 7