Image
Sigmund Freud og Wilhelm Fliess, 1890
Dato
8 mai 1893

Sigmund Freuds kollega Wilhelm Fliess, som er øre-, nese- halsspesialst, har utviklet en teori om at det er en nær sammenheng mellom seksuelle forstyrrelser, som masturbasjon (som anses som svært skadelig), og reflekser i nesen.

Freud gir sin venn tilbakemelding på en artikkel han har skrevet om dette. Han skriver i sakens anledning om hvordan det etter hans syn er en nær sammenheng mellom seksuelle erfaringer og - fortyrrelser og nevroser.

I utgaver av brevvekslingen mellom de to vennene og kollegene kommer Freud tidlige entusiasme rundt Fliess' neserefleksteori til å utelates.

Han skriver (her gjengitt i engelsk oversettelse -- originalen er på tysk):

"I am beginning to sense your obligation to present me with some guidance in examing and assessing the nose on a later occasion, because one can expect this organ to have a role that is similar to, though more modest than, that of the retina. Here, as there, one can observe multiple organic changes, but in addition gain a glimpse of the circulatory conditions inside the head!"

Så skriver han om en mannlig pasient, en kadett i marinen, kanskje en som Fliess har vist til i et tidligere utkast av aritkkelen:

 "He confessed to masturbating already in the morning; did you establish that the attack followed directly on a masturbatory excess? Certain fantasies about the possibility of suppressing the impulse to masturbate via the nose, to explain such impulses, to undo anesthesia and the like should remain only fantasies?" (s. 46)

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Freud, S., et al. (1985). The complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess : 1887-1904. Cambridge, Mass, Belknap Press of Harvard University Press.

 

Utdrag her:

http://ww3.haverford.edu/psychology/ddavis/ffliess.html