Image
Ragna Nielsen
Dato
1 november 1894

Ragna Nielsens skole i Nordahl Brunsgate i Kristiania har brann på loftet. Taket og deler av loftsinnredningen blir ødelagt. Alt må fornyes, inkludert pipene, ti stykker. Ild og vann gjør at svære reparasjoner må til.

På skolen er det toaletter, som kalles priveter, i trappen. Den fins 29 kakkelovner i bygget.

Ragna gjør etter hvert store forbedringer i bygningsmassen. Hun lar husene i gården bygge sammen til ett hele. I dørene inn til klasserommene er det vinduer, slik at man kan kikke inn og se hva som foregår. Etter hvert blir det mulig å huse over 500 elever, fordelt på formiddags- og ettermiddagsundervisning, de yngste eleve går om formdidagen fra ni til to, de eldste fra fire til åtte.

Skolen hennes er en av de virkelig store privatskolene i Kristiania nå. Nyinnredningen har gitt rom til tolv nye klasserom, beregnet til ca 24 elever per rom. De fins tre lekestuer og seks mindre rom til forskjellig bruk, blant annet sløydrom, utvidet tegnesal og stor gymsal.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug