Dato
27 oktober 1894

Hans Lemmich Juell, som er Dagny Juells far, skriver i et brev om datteren Astrid, som er alvorlig syk. Hun er 25 år gammel. Han tilbringer så mye tid han kan sammen med henne, de spaserer sammen, og skriver sammen, han mener hun er for skrøpelig til å gifte seg. Og han får rett: Astrid kommer ikke til å gifte seg, selv om hun har flere beilere, og blir oppfordret til det av sine søstre.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 128

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075