Dato
30 september 1894

Laura Munch, som fortsatt er innlagt på Gaustad asyl, er urolig. Hun hevder at en mann har tatt barnet hennes, noteres det i journalen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet.