Image
Ragna Nielsen
Dato
9 januar 1895

i Kristiania arrangerer Ragna Nielsen et stort massemøte i Arbeidersamfundets store sal. Formålet er å protestere på måten pressen og retten har gått frem på. Hun mener at bedømmelsen av voldtektssaker generelt gjør stor urett mot kvinner.

Nær 1000 kvinner møter frem på møtet. Mange kommer ikke inn. Stemningen er hatsk. Det kommer inn navngitte oppfordringer om hevn til foreningen.

Kort etter møtet sender Ragna en oppfordring til Justisdepartementet om å innføre piskestraff for voldtektsforbrytere. Men der møter hun massiv motstand. Mange mener at utspillet skader foreningen, og saken skal komme til å ende med at Ragna går av som formann av foreningen i mai.

Hennes venn Bjørnstjerne Bjørnson står henne imidlertid bi i denne krevende tiden. For Ragna er sedelighetsspørsmålet selve kjernen i kvinnesaken. Heretter skal hun komme til å vie seg til arbeidet i en ny forening: Hjemmenes Vel. Den ser det som sin oppgave å befordre hjemmenes vel i hygienisk, økonomisk og sosial henseende.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug s. 273-274