Image
Ragna Nielsens første artiumskull
Dato
1896

Ragna Nielsen kjøper Nordahl Brunsgate 24, som er nabogården til huset hun allerede holder skole i. Dermed eier hun hele gården. Her har Amalie Müller bodd, i perioden da hun levde sammen med sin bror Wilhelm og deres til sammen tre sønner.

På Rangas skole, som nå rommer rundt 500 elever, strekker småskolen seg over fem år, mens middelskolen varer i fire år. De er ti minutters friminutt mellom timene, mens «store fri» er på 15-20 minutter. Da kan de elevene som har råd, elevene stikke innom «Pedellkona», vaktmesterkona, og kjøpe varm sjokolade for fem øre koppen.

I femte klasse får guttene sløyd, men det deltar ikke jentene på. Men guttene har anledning til å være med i håndarbeidstimene, målet er at de skal kunne reparere klærne sine; en stoppet strømpe og en lappeduk skal legges frem ved skoleårets slutt.

Ragna legger stor vekt på kroppsøving. Motstanden mot høyere undervisning for kvinner er ofte blitt begrunnet med deres sarte konstitusjon, men Ragna gjør det som et prinsipp for sin frisinnede undervisning at elevene skal ha en sunn, trenet kropp med mye bevegelsesfrihet.

Hun er av den oppfatning at lek, bevegelse og mosjon er viktige forutsetninger for karakterdannelsen, og for at de teoretiske fagene skal fungere godt. Hun lar lærerne legge inn sang, kropssøvelser og leker i timene for de tre småklassene, som i tillegg har et fast, daglig gymprogram.

I småklassene har gutter og jenter gym sammen.

Sted
Bilder
Image
Ragna Nielsens første artiumskull
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann : skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug