Dato
1897

Oda og Christian Krohg tar med sønnen Per og tilbringer sommeren og noe av høsten i Dieppe, hos Alexandra og Frits Thaulow. Alexandra er Odas søster. Per går på skole i Dieppe, og lærer seg fransk.

I Thaulows hus bor også Oscar Wilde, som er sluppet ut av fengselet i England.

Frits Thaulow har så langt vært svært populær blant den britiske kolonien og solgt mange bilder til dem, blir nå sært upopulær.

Wilde er en omstridt mann. Han får et svært godt forhold til familien Thaulow.

Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Krohg, P. (1966). Memoarer: minner og meninger. Oslo, Gyldendal. s. 22