Image
Sigmund Freud og Wilhelm Fliess, 1890
Dato
17 januar 1897

Sigmund Freud skriver i dag til sin venn Wilhelm Fliess i Berlin om hvordan det slår ham at de skriftlige rapportene om middelalderens heksejegere har mange elikhetstrekk med det han får høre fra pasientene han treffer på legekontoret sitt. Hans syns heksenes tilståelser minner mye om de meddelelsene som pasientene hans kommer med. Inkvisitorene «stikkker med nåler», og «heksene» svarer med den «samme, gamle, grusomme historien», som åpenbart er et stykke fiksjon, skriver han. Men hvorfor misbruker djevelen dem uavlatelig seksuelt?

I et brev han kommer til å sende om en uke, foreslår han et svar: «Å trekke inn hekser lønner seg, kommer han til å skrive. Flyvningen deres og de grusomme historiene kan forklares som fantasier. Det kosteskaftet de rir på, forklarer han Fliess, er "den store Herre Penis".

Det er nå tolv år siden Freud var til stede på nevrologen Charcots forelesninger om hysteri i Paris, men det er først nå at betydningen av det han var vitne til den gangen, går opp for ham. Uansett hva det ukjente biologiske grunnlaget for sinnssykdom må være, har symptomene en psykologisk opprinnelse og betydning, lår han fast. De kan behandles – og, like viktig, de kan forstås – som tanker.

Men dette regnestykket går ikke opp før Freud har omarbeidet forførelsesteorien sin. Mens det en gang var den faktiske penisen som forårsaket nevrosene han ser hos sine pasienter, for eksempel gjennom masturbasjon, avbrutt samleie eller seksuelle overgrep mot barn, er det nå tanken på penisen, via fantasier om inntrengning eller kastrering, som er årsaken til problemene. Seksualiteten blir altså til psykoseksualitet.

Om mange år kommer filosofen Simone de Beauvoir til å skrive at psykoanalysens fabelaktige fremskritt besto av det ikke er objektet kropp, slik det beskrives av biologene, som faktisk eksisterer, men kroppen slik den oppleves av subjektet, som blir stående i sentrum. Dette er Freuds mest revolusjonerende innsikt, kommer de Beauvoir til å skrive.

Her er deler av Freuds brev(her gjengitt i engelsk oversettelse -- originalen er på tysk):

"What would you say, by the way, if I told you that all of my brand-new prehistory of hysteria is already known and was published a hundred times over, though several centuries ago? Do you remember that I always said that the medieval theory of possession held by our ecclesiastical courts was identical with our theory of a foreign body and the splitting of consciousness?

But why did the devil who took possession of the poor things invariably abuse them sexually and in a loathsome manner? Why are their confessions under torture so like the communications made by my patients in psychic treatment?

Sometime soon I must delve into the literature on this subject [cf. next letter, re ordering the Malleus maleficarum.

Incidentally, the cruelties make it possible to understand some symptoms of hysteria that until now have been obscure. The pins which make their appearances in the oddest ways; the sewing needles on account of which the poor things let their breasts be mutilated and which are not visible by X-ray, though they can no doubt be found in their seduction stories!

Eckstein has a scene [that is, remembers] where the diabolus sticks needles into her fingers and then places a candy on each drop of blood. As far as the blood is concerned, you are completely without blame!"

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Freud, S., et al. (1985). The complete letters of Sigmund Freud to Wilhelm Fliess : 1887-1904. Cambridge, Mass, Belknap Press of Harvard University Press.

Utdrag gjengitt her:

http://ww3.haverford.edu/psychology/ddavis/ffliess.html

og

Friedman, D. M., & Jensen, K. O. (2004). Etter eget hode : penisens kulturhistorie. Oslo: Schibsted. s. 185-187.